svensktyskbritan

Under lågsäsongen
Maj:
Måndag - Torsdag
&
September.
Måndag - Torsdag

Erbjuder vi 10 % rabatt på mat och dryck

OBS gäller ej konferenser