svensktyskbritan

histo histo hito

histo histo
klicka på bilderna

Historia om Getfoten

Segelsällskapet Brunnsviken, SSB bildades 1898 efter att några flitiga säglare
börjat längta efter att kappsegla. Det var händiga och handlingskraftiga yrkesmän som
tog initiativ till båtbyggeri och arrangemang runt kappseglingarna.
Vi ser i våra årsböcker att SSB redan 1899 arrangerade den första priskappseglingen
på banan LIDINGÖ RUNT. Entusiasmen spred sig och nådde herrar som viste råd.
Donationer kom till och prisborden stod snart inte långt efter KSSS:s anrika diton.
Från handlare Månssons varvstjänster vid Albano,
drog sig sällskapet tvärs över viken till Röda Stugan, Bellevue.
Sedan 1906 har vi nu rotat oss och byggt upp vår mer än 100 åriga båtklubb
på helt ideell basis med hamnavgifter och frivillig arbete på alla poster.
Motorbåtarna växte snart till i antal och har sedan 20-talet utgjort
ca 50%. 1993 var vi 88 seglare och 109 motorbåtar.
Vi vårdar vårt område och byggnader för nästa generation fritidsskeppare.
Kurser i navigation, motorlära, VHF-radio, seglarskola för juniorer,
mm ingår i vårt årliga program.
Nagra årtal som ligger till grund för vara traditioner:

 • 1925 Sällskapet tar ett lån och köper en klubbholme, GETFOTEN, vid Tynningö
  och året därpå bygger medlemmarna en suverän utedansbana där.
 • 1938 Bryggor på Getfoten med försvarsmaktens bistånd.
 • 1951 Elektricitet på ön efter protest från nostalgikerna.
 • 1960 Klubbhuset byggs upp i innerhamnen.
  Ända sedan Sällskapet bildades har det skrivits årsböcker.
  Tack vare dessa har vi en levande tradition.

Seglarn på Brunnsviken vänta får - ej en kåre över böljan går

trotsigt motorbåten smattrar fram - med en madam.

Hundrade bilar fulla - borta på vägen rulla

blänkande, doftande bensin "Första torpet;" bortom Roslagstull.

Det var här vi började:

  Klubbholmen GETFOTEN kom i SSB:s ägo 1925.
  Genom ett förmånligt lån hos försäkringsbolaget Yachtassurans
  kunde köpet genomföras efter en kort betänketid.
  Köpeskillingen 16.000 kr betalades omgående
  och sedan kunde vi amortera 1.000 kr årligen till försäkringsbolaget.
  Som av en händelse läser vi att Yachtassurans
  stiftare år 1898 är SSB:s hedersledamot och frikostige prisdonator dir. C Henrik Granholm.
  Granholm var skattmästare och intendent i KSSS 1894-1907.
  Den hedersmannen har vi mycket att tacka för. Efter att i alla år ha arrangerat våra regattor
  på olika platser vid Värtan och Askrikefjärden fick vi nu en fast samlingspunkt och startplats.

  Getfoten har genomgått stora förändringar genom åren,
  både vad gäller tilläggsplatser och byggnader m.m.
  Redan 1926 påbörjades dansbanebygget
  och det säregna åttkantiga taket fulländade bygget 1927-28.

  I klubbhusets övervåning byggdes 12 st. sovhytter i miniformat.
  Att sova där var en speciell känsla.
  För det första var det kolmörkt dygnet runt och syretillförseln
  var nog oftast minimal den också.
  Bastun på det gamla startberget var från början ett badhus som tidigare stod på Tynningö.
  Badhuset byggdes senare om till startpaviljong.
  Det var dåvarande ordförande Gotthard Forsström
  som donerade både paviljongen och pengar till dansbanebygget.

  På öarna byggdes också tidigt bekvämlighetsinrättningar och röjdes stigar.
  Det förbereddes också för att bygga en ångbåtsbrygga, men Vaxholmsbolaget
  var inte intresserad av att lägga till reguljärt på ön. Grannöarna Kalvholmen och Vasholmen
  hade ett bättre kundunderlag och så var den drömmen (bryggan) borta.

  1938 lyckades SSBs ordförande kapten Otto Virgin
  få statsmakterna att bidraga med försvarsmedel
  för anläggande av en båthamn vid Getfoten. Kostnaden låg runt 80.000 kr
  och vi kom undan med att endast betala 10% av totalkostnaden.
  När det hela var klart sommaren 1938 hade vi tre långa bryggor på stenkistor
  med en förbindelsebrygga mellan holmarna.
  En honnörsbrygga nedanför klubbhuset och en stenpir ingick också.
  Efter en försiktig framställan fick vi också passagen ut till startberget vackert stensatt och brädlagt.
  Ordf. Sten Johansson genomdrev beslut om elektrifiering 1951.
  Nostalgikerna protesterade naturligtvis!

  Klubbhuset som troligen var byggt vid sekelskiftet 1900 hade med tiden
  blivit alltmera otidsenligt och nedslitet. 1966 togs beslut om en ombyggnad.
  Men var skulle man nu få pengar ifrån till detta storprojekt.
  Vår dåvarande klubbmästare Torsten Nilsson kom med lösningen.
  Han arbetade vid det sociala och hade kläm på vissa s.k. nödhjälpsarbeten.
  SSBs hamnkapten utsågs att leda arbetet.
  åge Olsen var som klippt och skuren för den svåra uppgiften.
  I september 1966 kom arbetet igång och till säsongen 1968 stod det hela klart.
  Arbetet började från grunden och ett nytt källarplan byggdes upp
  samtidigt som stora delar av huset och skorstenar revs.
  På södra änden av huset fanns en liten tillbyggnad som benämndes gäststugan.
  Den fick nu försvinna liksom det säregna tornet med spiraltrappa upp till vindsvåningen.
  Norr om huset sprängdes och grävdes för en trekammarbrunn
  och nya rörsystem anslöts från husets kök och toalettutrymmen.
  Köket utökades och försågs med stekbord och moderna kylskåp och spisar.
  Belysningsstolpar ner till dansbanan anslöts.

  Det kan kanske vara av visst intresse att beskriva den tidigare dispositionen och inredningen?
  Jag gör ett försök att se det hela framför mej som jag minns det från 50 talet.
  Från början gick en trätrappa upp till entrén på västra sidan.
  Där kom man in i en hall med kapprum och telefonhytt.
  Till vänster låg köket där man kunde beställa mat genom en halvdörr.
  Det mest spännande för oss unga var väl den utdragbara godislådan i dörren.
  Innanför köket hade restauratrisen sin tjänstebostad.
  När jag var grabb på 1950 talet var det Lisa åkerström som huserade på Getfoten.

  Det stora samlingsrummet var gammaldags stiligt med bröstpaneler och speglar på väggarna.
  Tapeten var om jag minns rätt mörkt röd med något slags sirligt blommönster.
  Längs trätaket hängde gästande båtklubbars vimplar
  och mellan fönstren fanns fotografier av berömda båtar, seglare och diplom med mera.
  Det var ganska mörkt därinne beroende på den överskuggande balkongen.
  En stor ratt med fotogenlampa hängde över det stora bordet i mitten.
  Det fanns bara tre fönster och en dörr mot söder och en mot väster till verandan.
  Därifrån gick man upp i spiraltrappan i tornet till vindsrummen.
  In till vänster stod den pampiga öppna spisen murad av stora runda stenar från stranden.
  Tog man steget upp mot det inre rummet så slog en doft av läder och gamla papper emot en.
  Därinne var ett mycket spännande kontorsrum med stolar
  och skrivbord av ek klädd på skrivytan med brunt läder.
  Därtill bläckhorn, stämplar, kvittoblock med mera.
  En gammal vevgrammofon med tillhörande stenkakor kunde man ju inte låta bli.
  ”Det satt två apor i en bur uppå Skansen”
  lirande jag ofta så att man vart rätt haj på att byta stift med tiden.
  Det finns ett fåtal fotografier kvar på inredningen i våra årsböcker.
  De kanske kan förmedla lite av den stämning som rådde här på den gamla goda tiden.
  Några möbler finns ju kvar i restaurangen än i dag och fotografierna likaså.

  Det har gjorts flera försök att få vatten på holmen.
  En slagruteman visade på ett ställe där en pump installerades och fungerade några år.
  Senare har det konstaterats att salthalten i berget är så stor
  att vi har gett upp hoppet om eget grundvatten.
  Numera har en filteranläggning kommit till.
  Vattnet tas direkt ur havet och räcker nätt och jämt till köket.
  Därav bristen på tvätt och dricksvatten till öns besökare.

  Annexet på lilla holmen var från början avsedd att bli klubbhus i innerhamnen,
  men underkändes av stadens ”skönhetsråd”?
  Alltså kom den ut hit omkring 1946.
  Efter ombyggnaden till SSB:s 50 års jubileum 1948, har den nu åter igen
  fått en mer praktisk inredning med två sovrum och ett större allrum med pentry.
  Vill du hyra in dig här, så är det bara att prata med föreståndaren.
  Även i klubbhuset finns det ett antal rum att hyra.
  Bastun har ni väl inte missat?

  Visst är det en trevlig ö att gästa? Vi hoppas att ni har fått valuta för hamnav-giften
  och vi blir så glada när vi ser att det har tillkommit ytterligare en vimpel från din båtklubb!

  Hjärtligt välkomna till Getfoten.

  Stockholm i januari 1998. Klubbm. C Johansson.

  SEGEL SÄLLSKAPET BRUNNSVIKEN


 

http://youtu.be/kFwa444-m3whttp://youtu.be/kFwa444-m3whttp://youtu.be/kFwa444-m3w